درباره پارکت بیشتر بدانید

 

برای پوشاندن کف داخل ساختمان می توان از پارکت بهره برد که جنس آن از چوب می باشد.‌ پارکت به شکل قطعات چهارگوش می باشد که با چسباندن آن ها در کنار هم کف به طور کامل پوشیده می شود. از انجا که جنس پارکت از چوب درختان می باشد گرمی خاصی به محیط زندگی می بخشد ولی در برابر آب و رطوبت مقاوم نیستند و هنگامی که می خواهید پارکت را به عنوان کفپوش استفاده کنید باید این نکته را در نظر بگیرید.  با توجه به مشکلاتی که چوب طبیعی دارد امروزه لمینت به بازار عرضه شده است.

پارکت

 

به نوعی از کفپوش که جنسی از چوب های طبیعی دارند پارکت می گویند. پارکت را بر روی سطح زمین می چسبانند و بر روی آن را صیقل داده و لاک می زنند.  از آنجا که جنس پارکت از چوب می باشد در برابر آب بسیار حساس بوده و در صورتی که با آب تماس پیدا کند متورم می شود. از دیگر خصوصیات پارکت باید به حساسیت آن ها در برابر برخورد با اجسام اشاره نمود که به سرعت بر روی آن خش می افتد و پس از گذشت مدت زمانی نیاز است که پارکت دوباره لاک زده شود تا جلای ابتدایی خود را بازیابد.